PRZYKŁAD SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY e-point SA• interface
• www
• poligrafia
• reklama zewnętrzna
• siw


A. Znak firmowy e-point SA

01. Proporcje i budowa
02. Kolorystyka i wygląd
03. Przykłady złego zastosowania kolorystyki znaku firmowego
04. Strefa ochronna
05. Przykłady poprawnego zastosowania strefy ochronnej znaku firmowego
06. Przykłady złego zastosowania strefy ochronnej lub jej brak
07. Monochromatyczny znak firmowy
08. Achromatyczny znak firmowy
09. Skalowanie znaku firmowego
10. Skalowanie w Internecie
11. Minimalne wielkości znaku firmowego
12. Symbol "...by e-point"
13. Położenie znaku firmowego względem tekstu

B. Typografia i pisownia

01. Liternictwo
02. Pisownia nazwy e-point SA
03. Pisownia danych teleadresowych
04. Podpis listu elektronicznego (e-mail)

C. Elementy graficzne

01. Budowa stopki
02. Tworzenie stopki
03. Margines z logo
04. Wypunktowanie "kropki e-point"
05. Wypunktowanie "strzałka e-point"
06. Symbol "punkt e"
07. Symbol "logo"
08. Slogan firmowy

D. Druki, formularze, etykiety, pieczęcie

01. Papier firmowy - strona przewodnia
02. Papier firmowy - strona następna
03. Wiadomość faksowa
04. Koperta DL
05. Koperta C5
06. Koperta B4
07. Karta korespondencyjna
08. Etykieta CD
09. Przednia okładka CD
10. Tylna okładka CD
11. Wizytówki
12. Strona Portfolio
13. Pieczęcie firmowe i imienne

E. Formaty i zawartość CD-ROM-u S.I.W.

01. Obowiązujące formaty elektroniczne
02. Formaty stron wg ISO
03-1. Struktura CD-ROM-u S.I.W.
03-2. Struktura CD-ROM-u S.I.W.
03-3. Struktura CD-ROM-u S.I.W.
03-4. Struktura CD-ROM-u S.I.W.
03-5. Struktura CD-ROM-u S.I.W.